Příznaky, znaky a nálezy nezařazené jinde« zpět na hlavní stránku | Diagnózy
Kód diagnózy Přesné jméno
R00 Abnormality srdeční činnosti (tepu)
R000 Tachykardie NS
R001 Bradykardie NS
R002 Palpitace
R008 Jiné a neurč.abnorm.srdeční činnosti
R01 Srdeční šelesty a jiné srdeční zvuky
R010 Benigní a nevinné srdeční šelesty
R011 Srdeční šelest NS
R012 Jiné srdeční zvuky
R02 Gangréna nezařazená jinde
R03 Zjišť.abnorm.TK bez diagnózy
R030 Zjišť.zvýš.TK bez dg.hypertenze
R031 Zjišť.nespecifického nízkého TK
R04 Krvácení z dýchacích cest
R040 Krvácení z nosu - epistaxis
R041 Krvácení z hrdla
R042 Hemoptýza
R048 Krvácení z jiných lokalizací dých. cest
R049 Krvácení z dýchacích cest NS
R05 Kašel
© 2024 Číselník diagnóz a Farmaceutika