Příznaky, znaky a nálezy nezařazené jinde« zpět na hlavní stránku | Diagnózy
Kód diagnózy Přesné jméno
R190 Zduření, útvar a bulka nitrobřišní a pánevní
R191 Abnormální střevní zvuky
R192 Viditelná peristaltika
R193 Ztuhlost - rigidita - břicha
R194 Změny vlastností střev
R195 Jiné nepravidelnosti stolice
R196 Zápach z úst
R198 Jiné urč.příz.a znaky.týkající se tráv.soust.a břicha
R20 Poruchy kožního čití
R200 Anestezie kůže
R201 Hypestezie kůže
R202 Parestezie kůže
R203 Hyperestezie
R208 Jiné a neurč.poruchy kožního čití
R21 Vyrážka a jiné.nespec.kožní erupce
R22 Lokal.zduř.,útvar n.bulka kůže a podk.vaziva.
R220 Lokal.zduř.,útvar n.bulka hlavy
R221 Lokal.zduř.,útvar n.bulka krku
R222 Lokal.zduř.,útvar n.bulka trupu
R223 Lokal.zduř.,útvar n.bulka HK
© 2024 Číselník diagnóz a Farmaceutika