Příznaky, znaky a nálezy nezařazené jinde« zpět na hlavní stránku | Diagnózy
Kód diagnózy Přesné jméno
R224 Lokal.zduř.,útvar n.bulka DK
R227 Lokal.zduř.,útvar n.bulka mnohoč.lokal.
R229 Lokal.zduř.,útvar n.bulka NS
R23 Jiné kožní změny
R230 Cyanóza
R231 Bledost - pallor
R232 Zrudnutí
R233 Samovolné ekchymózy
R234 Změny kožní struktury
R238 Jiné a neurčené kožní změny
R25 Abnormální bezděčné pohyby
R250 Abnormální pohyby hlavy
R251 Třes - tremor - NS
R252 Křeče a spazmy
R253 Fascikulace-záškuby sval.snop.
R258 Jiné a neurč.abnorm.bezděč.pohyby
R26 Abnormality chůze a pohyblivosti
R260 Ataktická chůze
R261 Paralytická chůze
R262 Obtížná chůze, NJ
© 2024 Číselník diagnóz a Farmaceutika