Příznaky, znaky a nálezy nezařazené jinde« zpět na hlavní stránku | Diagnózy
Kód diagnózy Přesné jméno
R093 Abnormální sputum
R098 Jiné urč.příz.a znaky týkající se oběh.a dých.soustavy
R10 Břišní a pánevní bolest
R100 Akutní břicho
R101 Bolest umístěná do horní části břicha
R102 Pánevní a perineální bolest
R103 Bolest umístěná do jiných místdolní čá.břicha
R104 Jiná a neurčená břišní bolest
R11 Nauzea a zvracení
R12 Pálení žáhy
R13 Dysfagie
R14 Flatulence a příbuzné stavy
R15 Inkontinence stolice
R16 Hepato- a spleno- megalie, NJ
R160 Hepatomegalie, NJ
R161 Splenomegalie, NJ
R162 Hepato- se spleno- megalií, NJ
R17 Neurčená žloutenka
R18 Ascites
R19 Jiné přízn.a znaky týkající se tráv.soust.a břicha
© 2024 Číselník diagnóz a Farmaceutika