Faktory ovlivňující zdravotní stav« zpět na hlavní stránku | Diagnózy
Kód diagnózy Přesné jméno
Z00 Celk.prohl.a vyš.osob bez obtíží n.dg.
Z000 Celkové lékařské vyšetření
Z001 Rutinní zdrav.prohlídka dítěte
Z002 Prohl.pro období rychl.růstu dítěte
Z003 Prohl.pro stav vývoje mladistvého
Z004 Celkové psychiatrické vyš., NJ
Z005 Vyš.potenc.dárce orgánů a tkáně
Z006 Vyš.pro porovn.a kontrolu vklin.výzkumu
Z008 Jiná celková vyšetření
Z01 Jiné.spec.prohl.a vyš.osob bez obtíží n.dg
Z010 Vyšetření očí a zraku
Z011 Vyšetření uší a sluchu
Z012 Zubní vyšetření
Z013 Vyšetření krevního tlaku
Z014 Gynekol.vyš. (všeob.) (rutin.)
Z015 Dg.testy kožní a senzibilace
Z016 Radiologické vyšetření, NJ
Z017 Laboratorní vyšetření
Z018 Jiná určená speciální vyšetření
Z019 Speciální vyšetření NS
© 2024 Číselník diagnóz a Farmaceutika