Faktory ovlivňující zdravotní stav« zpět na hlavní stránku | Diagnózy
Kód diagnózy Přesné jméno
Z039 Pozor.pro podezř.na nem.n.pat.stav NS
Z04 Vyšetření a pozor.z jiných důvodů
Z040 Krev.test na alkoh.a návyk.látky
Z041 Vyš.a pozor.po dopr.nehodě
Z042 Vyš.a pozorování po prac.úrazu
Z043 Vyš.a pozor.po jiném úrazu
Z044 Vyš.a pozor.po údaj.znásil.n.pohl.zneužití
Z045 Vyš.a pozor.po jiném způs.poranění
Z046 Celk.psychiatr.vyš., úřed.vyžádané
Z048 Vyšř.a pozor.z jiných urč.důvodů
Z049 Vyšř.a pozor.z neurč.důvodu
Z08 Násl.vyš.po léčbě zhoub.novotvaru
Z080 Násl.vyš.po oper.výkonu pro ZN
Z081 Nás.vyš.po radioterapii pro ZN
Z082 Násl.vyš.po chemoterapii pro ZN
Z087 Násl.vyš.po komb.léčbě pro ZN
Z088 Násl.vyš.po jiné léčbě pro ZN
Z089 Násl.vyš.po neurč.léčbě pro ZN
Z09 Násl.vyš.po léč.pro stavy jiné než ZN
Z090 Násl.vyš.po oper.výk.pro jiné stavy
© 2024 Číselník diagnóz a Farmaceutika