Faktory ovlivňující zdravotní stav« zpět na hlavní stránku | Diagnózy
Kód diagnózy Přesné jméno
Z116 Scr.vyš.spec.na jiné protoz.nem.a helmintózy
Z118 Scr.vyš.spec.na jiné inf.a paraz.nem.
Z119 Scr.vyš.spec.na inf.a paraz.nem.NS
Z12 Screeningové vyšetření specializované na novotvary
Z120 Scr.vyš.spec.na novotv.žaludku
Z121 Scr.vyš.spec.na novotv.střev
Z122 Scr.vyš.spec.na novotv.dých.org.
Z123 Scr.vyš.spec.na novotv.prsu
Z124 Scr.vyš.spec.na novotv.děložního hrdla
Z125 Scr.vyš.spec.na novotv.prostaty
Z126 Scr.vyš.spec.na novotv.moč.měchýře
Z128 Scr.vyš.spec.na novotv.jiných lokalizací
Z129 Scr.vyš.spec.na novotvar NS
Z13 Screeningové vyšetření specializované na jiné nemoci a poruchy
Z130 Scr.vyš.spec.na nem.krv.krvetv.org.a někt.por.imun.
Z131 Scr.vyš.spec.na diabet.melllitus
Z132 Scr.vyš.spec.na por.výživy
Z133 Scr.vyš.spec.na duš.por.,por.chování
Z134 Scr.vyš.spec.na něk.vývoj.por.v dětství
Z135 Scr.vyš.spec.na oční a ušní por.
© 2024 Číselník diagnóz a Farmaceutika