Nemoci oběhové soustavy« zpět na hlavní stránku | Diagnózy
Kód diagnózy Přesné jméno
I00 Revmat.horečka bez postiž.srdce
I01 Revmat.horečka s postiž.srdce
I010 Akutní revmatická perikarditida
I011 Akutní revmatická endokarditida
I012 Akutní revmatická myokarditida
I018 Jiná akut.revmat.choroba srdeční
I019 Akut.revmat.choroba srdeční NS
I02 Revmatická chorea
I020 Revmat.chorea s postiž.srdce
I029 Revmat.chorea bez post.srdce
I05 Revmat.vada dvojcípé chlopně
I050 Mitrální stenóza
I051 Revmat.mitrální insuficience
I052 Mitrál.stenóza s insuficiencí
I058 Jiné nemoci mitrální chlopně
I059 Nemoc mitrální chlopně NS
I06 Revmat.vada aortální chlopně
I060 Revmatická aortální stenóza
I061 Revmat.aortální insuficience
I062 Revmat.aortál.stenóza s insuf.
© 2024 Číselník diagnóz a Farmaceutika