Nemoci oběhové soustavy« zpět na hlavní stránku | Diagnózy
Kód diagnózy Přesné jméno
I068 Jiné revmat.nem.aortální chlopně
I069 Revmat.nem.aortální chlopně NS
I07 Revmat.nemoci trojcípé chlopně
I070 Stenóza trojcípé (chlopně)
I071 Insufic.trojcípé (chlopně)
I072 Sten.s insuf.trojcípé (chlopně)
I078 Jiné nemoci trojcípé chlopně
I079 Nemoc trojcípé chlopně NS
I08 Mnohočetná onemocnění chlopní
I080 Postiž.dvojcípé i aortální chlopně
I081 Postiž.dvoj-i trojcípé chlopně
I082 Post.aortální i trojcípé chlopně
I083 Komb.post.chl.dvoj.,aort.a trojcípé.
I088 Jiná mnohočetná onemoc.chlopní
I089 Mnohočet.onemocnění chlopní NS
I09 Jiné revmatické nemoci srdce
I090 Revmatická myokarditida
I091 Revm.nem.endokardu, neurč.chlopně
I092 Chron.revmatická pericarditida
I098 Jiné urč.revmat.nemoci srdce
© 2024 Číselník diagnóz a Farmaceutika