Nemoci nervové soustavy« zpět na hlavní stránku | Diagnózy
Kód diagnózy Přesné jméno
G249 Dystonie NS
G25 Jiné extrapyramid.a pohyb.poruchy
G250 Esenciální třes
G251 Třes vyvolaný léčivy
G252 Jiné určené formy třesu
G253 Myoklonus
G254 Chorea způsobená léčivy
G255 Jiná chorea
G256 Tiky způs.léčivy.n.j.na org.podkl.
G258 Jiné.urč.extrapyr.a pohyb.poruchy
G259 Extrapyramid. a pohyb.por.NS
G26 Extrapyr.a pohy.poruchy při nem.ZJ
G30 Alzheimerova nemoc
G300 Alzheimerova nemoc s časn. zač.
G301 Alzheimerova nemoc s pozd.zač.
G308 Jiná Alzheimerova nemoc
G309 Alzheimerova nemoc NS
G31 Jiné degen.nem.nerv.soustavy NJ
G310 Ohraničená mozková atrofie
G311 Stařecká degenerace mozku NJ
© 2024 Číselník diagnóz a Farmaceutika