Nemoci nervové soustavy« zpět na hlavní stránku | Diagnózy
Kód diagnózy Přesné jméno
G112 Cerebel.ataxie s pozdním zač.
G113 Cerebel.ataxie s vad.repar.DNA
G114 Dědičná spastická paraplegie
G118 Jiné dědičné ataxie
G119 Dědičná ataxie NS
G12 Míšní sval.atrof.a příbuz.sy.
G120 Infant.spin.sval.atrof. I.typ
G121 Jiná zděd.spin.svalová atrofie
G122 Nemoci motorického neuronu
G128 Jiné.míš.sval. atrofie a příb.sy.
G129 Míšní svalová atrofie NS
G13 Syst.atrof.prim.post.CNS při nem.ZJ
G130 Paraneopl.neuromyopat a neuropat.
G131 Jiné syst.atrof.CNS u neopl.onem.
G132 Systém.atrofie CNS u myxedému
G138 Systém.atrofie CNS při jin.nem.ZJ
G20 Parkinsonova nemoc
G21 Sekundární parkinsonismus
G210 Zhoubný neuroleptický syndrom
G211 Jiný sek.parkinson.způs.léčivy
© 2024 Číselník diagnóz a Farmaceutika