Nemoci nervové soustavy« zpět na hlavní stránku | Diagnózy
Kód diagnózy Přesné jméno
G212 Sek.parkinson.způs.jin.zev.činiteli.
G213 Parkinson.postencefalitický
G214 Vaskulární parkinsonismus
G218 Jiný sekundární parkinsonismus
G219 Sekundární parkinsonismus NS
G22 Parkinsonismus při nemocech ZJ
G23 Jiné degen.nem.bazál.ganglií
G230 Nemoc Hallervordenova-Spatzova
G231 Progres.supranukl.oftalmoplegie
G232 Striátonigrální degenerace
G238 Jiné urč.degen.nem.bazál.ganglií
G239 Degen.nemoc bazál.ganglií NS
G24 Dystonie
G240 Dystonie způsobená léčivy
G241 Idiopatická rodinná dystonie
G242 Idiopatická nerodinná dystonie
G243 Spastická tortikolis
G244 Idiopatická orofaciální dystonie
G245 Blefarospasmus
G248 Jiná dystonie
© 2022 Číselník diagnóz a Farmaceutika