Nemoci duševní a poruchy chování« zpět na hlavní stránku | Diagnózy
Kód diagnózy Přesné jméno
F132 Sedativa - Syndrom závislosti
F133 Sedativa - Odvykací stav
F134 Sedativa - Odvyk.stav s deliriem
F135 Sedativa - Psychotická porucha
F136 Sedativa - Amnestický syndrom
F137 Sedativa - Psych.porucha reziduální
F138 Sedativa - Jiné por.duš.a chování
F139 Sedativa - Neurč.por.duš. A chování
F14 Por.duševní a chov.způs.kokainem
F140 Kokain - Akutní intoxikace
F141 Kokain - Škodlivé použití
F142 Kokain - Syndrom závislosti
F143 Kokain - Odvykací stav
F144 Kokain - Odvyk.stav s deliriem
F145 Kokain - Psychotická porucha
F146 Kokain - Amnestický syndrom
F147 Kokain - Psychot.por.reziduální
F148 Kokain - Jiná por.duš.a chování
F149 Kokain - Neurč.por.duš.a chování
F15 Por.duš.a chov.způs.jinými stimulancii
© 2024 Číselník diagnóz a Farmaceutika