Nemoci duševní a poruchy chování« zpět na hlavní stránku | Diagnózy
Kód diagnózy Přesné jméno
F114 Opioidy - Odvyk.stav s deliriem
F115 Opioidy - Psychotická porucha
F116 Opioidy - Amnestický syndrom
F117 Opioidy - Psychot.por.reziduální
F118 Opioidy - Jiné por.duševní a chování
F119 Opioidy - Neurč.por.duševní a chvání
F12 Por.duš.a chov.způs.kanabinoidy
F120 Kanabinoidy - Akutní intoxikace
F121 Kanabinoidy - Škodlivé použití
F122 Kanabinoidy - Syndrom závislosti
F123 Kanabinoidy - Odvykací stav
F124 Kanabinoidy - Odvyk.stav.s deliriem
F125 Kanabinoidy - Psychotická porucha
F126 Kanabinoidy - Amnestický syndrom
F127 Kanabinoidy - Psychot.por.reziduální
F128 Kanabinoidy - Jiné por.duš.a chování
F129 Kanabinoidy - Neurč.por.duš.a chování
F13 Por.duš.a chov.způs.sedat.a hypnotiky
F130 Sedativa - Akutní intoxikace
F131 Sedativa - Škodlivé použití
© 2024 Číselník diagnóz a Farmaceutika