Nemoci duševní a poruchy chování« zpět na hlavní stránku | Diagnózy
Kód diagnózy Přesné jméno
F072 Postkomoční syndrom
F078 Jiné org.por.osobn.a chování
F079 Org.por.osobnosti a chování nespec.
F09 Neurč.organická n.sympt.duševní porucha.
F10 Por.duš.a chov.způs.alkoholem
F100 Alkohol - Akutní intoxikace
F101 Alkohol - Škodlivé použití
F102 Alkohol - Syndrom závislosti
F103 Alkohol - Odvykací stav
F104 Alkohol - Odvyk.stav s deliriem
F105 Alkohol - Psychotická porucha
F106 Alkohol - Amnestický syndrom
F107 Alkohol - Psychot.por.reziduální
F108 Alkohol - Jiné por.duševní a chování
F109 Alkohol - Neurč.por. duševní a chování
F11 Por.duš.a chov.způs.opioidy
F110 Opioidy - Akutní intoxikace
F111 Opioidy - Škodlivé použití
F112 Opioidy - Syndrom závislosti
F113 Opioidy - Odvykací stav
© 2024 Číselník diagnóz a Farmaceutika