Faktory ovlivňující zdravotní stav« zpět na hlavní stránku | Diagnózy
Kód diagnózy Přesné jméno
Z223 Přenašeč(nosič) jiných urč.bakter.nemocí
Z224 Přenašeč(nosič)inf.s přev.sex.způs.přenosu
Z225 Přenašeč (nosič) virové hepat.
Z226 Přenašeč(nosič)infekce HTLV-1
Z228 Přenašeč (nosič) jiných inf.nem.
Z229 Přenašeč (nosič) inf. nem. NS
Z23 Potřeba imunizace proti jednotl.bakt.nem.
Z230 Potř.imuniz.proti samot.choleře
Z231 Potř.imuniz.proti tyfu,paratyfu (TAB)
Z232 Potř.imuniz.proti tbc (BCG)
Z233 Potřeba imunizace proti moru
Z234 Potř.imuniz.proti proti tularemii
Z235 Potř.imuniz.proti samot.tetanu
Z236 Potř.imuniz.proti samot.záškrtu
Z237 Potř.imuniz.proti proti samot.dáv.kašli
Z238 Potř.imunz.proti jiným jednotl.bakt.nem.
Z24 Potř.imuniz.proti někt.jednotl.vir.nem.
Z240 Potř.imuniz.proti poliomyelitidě
Z241 Potř.imuniz.proti vir.zá.mozku přen.členovci
Z242 Potř.imunizace proti vzteklině
© 2023 Číselník diagnóz a Farmaceutika