Těhotenství, porod, šestinedělí, perinatální stavy, vrozené vady, deformace, malformace« zpět na hlavní stránku | Diagnózy
Kód diagnózy Přesné jméno
A08 Virové a jiné specif.střev.infek.
A080 Rotavirová enteritida
A081 Ak.gastroenteropat.ag.Norwalk
A082 Adenovirová enteritida
A083 Jiná virová enteritida
A084 Virové střevní infekce, NS
A085 Jiné určené střevní infekce
A09 Jiná gastroenteritida a kolitida infekčního a NS původu
A090 Jiná nespecifikovaná gastroenteritida a kolitida infekčního původu
A099 Gastroenteritida a kolitida NS původu
A15 TBC dých.ústr.bakt.a hist.ověř.
A150 TBC plic mikroskopicky ověř.
A151 TBC plic ověř. pouze kultivací
A152 TBC plic histologicky ověřená
A153 TBC plic ověřená NS metodami
A154 TBC nitr.hr.míz.uzl.ověř.ba a hi
A155 TBC hrt.průd.a bron.ba a hi ověř.
A156 TBC zánět pleury ba a hi ověř.
A157 Prim.TBC dých.ústr.ba a hi ověř.
A158 Jiná TBC dých.ústr. ba a hi ověř.
© 2024 Číselník diagnóz a Farmaceutika