Novotvary« zpět na hlavní stránku | Diagnózy
Kód diagnózy Přesné jméno
C173 ZN- Meckelův divertikl
C178 ZN- léze přes.tenké střevo
C179 ZN- tenké střevo NS
C18 ZN tlustého střeva
C180 ZN- slepé střevo - caecum
C181 ZN- červovitý přívěsek-appendix
C182 ZN- vzest.tračník-colon ascend.
C183 ZN- jaterní ohbí-flexura hepatica
C184 ZN- příč.tračník-colon transver.
C185 ZN- slezinné ohbí-flexura splenica
C186 ZN- sestup.tračník-colon desc.
C187 ZN- esov.tračník-colon sigmoid.
C188 ZN- léze přesah.tlusté střevo
C189 ZN- tlusté střevo NS
C19 ZN rektosigmoideálního spojení
C20 ZN konečníku - recta
C21 ZN řiti a řitního kanálu
C210 ZN- řiť NS
C211 ZN- řitní kanál
C212 ZN- kloakogenní zóna
© 2022 Číselník diagnóz a Farmaceutika