Nemoci trávicí soustavy« zpět na hlavní stránku | Diagnózy
Kód diagnózy Přesné jméno
K028 Jiné zubní kazy
K029 Zubní kaz NS
K03 Jiné nemoci tvrdých zubních tkání
K030 Nadměrné ožvýkání zubů
K031 Abraze zubů
K032 Eroze zubů
K033 Patologická resorpce zubů
K034 Hypercementóza
K035 Ankylóza zubů
K036 Depozita [povlaky] na zubech
K037 Bar.zm.tvrd.zub.tk.po prořez.
K038 Jiné urč.nem.tvrd.zubních tkání
K039 Nem.tvrdých zubních tkání NS
K04 Nem.zub.dřeně a periapikální tkáně
K040 Pulpitida - zánět zubní dřeně
K041 Nekróza zubní dřeně
K042 Degenerace zubní dřeně
K043 Abn.tvorba tvrd.tk.v zub.dřeni
K044 Akut.apik.periodontitida dřeň.pův.
K045 Chr.apikální periodontitida
© 2022 Číselník diagnóz a Farmaceutika