Nemoci močové a pohlavní soustavy« zpět na hlavní stránku | Diagnózy
Kód diagnózy Přesné jméno
A033 Shigellosis skupiny D
A038 Shigellosis jiná
A039 Shigellosis, NS
A04 Jiné bakt.střevní infekce
A040 Enteropatogenní inf.zp.Esch.coli
A041 Enterotoxikogen.inf.zp.Esch.coli
A042 Enteroinvazivní inf.zp.Esch.coli
A043 Enterohemoragic.inf.zp.Esch.coli
A044 Jiné střevní inf.zp.Esch.coli
A045 Enteritida zp. Campylobacter
A046 Enteritis zp.Yers.enterocol.
A047 Enterokolitis zp. Clostr.diff.
A048 Jiné urč.bakteriál.střevní inf.
A049 Bakteriální střevní infekce,NS
A05 Jiné bakt.otrav.přen.potravin.
A050 Stafylokok.intox.přen.potravin.
A051 Botulismus
A052 Intox.zp.Clostrid.perfingens
A053 Intox.zp.Vibrio parahemolyt.
A054 Intox.zp.Bacillus cereus
© 2024 Číselník diagnóz a Farmaceutika