Nemoci krve a imunity« zpět na hlavní stránku | Diagnózy
Kód diagnózy Přesné jméno
D049 Ca.in situ- kůže NS
D05 Carcinoma in situ prsu
D050 Lobulární carcinoma in situ
D051 Intraduktální ca.in situ
D057 Jiné carcinoma in situ prsu
D059 Carcinoma in situ prsu NS
D06 Carcinoma in situ hrdla děložního.
D060 Carcinoma in situ- endocervix
D061 Carcinoma in situ- exocervix
D067 Ca.in situ-jiné části hrdla děložního
D069 Ca.in situ- hrdlo děložní-cervix uteri NS
D07 Ca.in situ jiných a neurč.pohl.orgánů
D070 Carcinoma in situ- endometrium
D071 Carcinoma in situ- vulva
D072 Carcinoma in situ- pochva
D073 Ca.in situ- jiné a neurč.žen.pohl.org.
D074 Carcinoma in situ- penis
D075 Carcinoma in situ- prostata
D076 Ca.in situ- jiné a neurč.muž.pohl.org.
D09 Ca.in situ jiných a neurč.lokalizací
© 2024 Číselník diagnóz a Farmaceutika