Nemoci dýchací soustavy« zpět na hlavní stránku | Diagnózy
Kód diagnózy Přesné jméno
J042 Akut.zánět hrtanu i průdušnice
J05 Akut.obstr.zá.hrtanu a epiglotis
J050 Akut.obstr.zánět hrtanu (krup)
J051 Akutní epiglotitida
J06 Akut.inf.HCD na více míst.a neurč.lokal.
J060 Akutní zánět hltanu i hrtanu
J068 Jiné.akut.inf.HCD na více místech
J069 Akutní infekce HCD NS
J09 Chřipka způsobená vitrem ptačí chřipky
J10 Chřipka způs.identif.jiným chřip.virem
J100 Chřip.se zá.plic,jiný chř.vir.ident.
J101 Chřip.s jin.proj.na dých.ústr.jiný chř.vir.ident.
J108 Chřip.s jinými.proj.,jiný chř.virus ident.
J11 Chřipka, virus neidentifikován
J110 Chřipka se zá.plic,virus neident.
J111 Chřip.s jinými.proj.na dých.ústr.,vir.neident.
J118 Chřipka s jinými.proj.,virus neident.
J12 Virový zánět plic NJ
J120 Adenovirová pneumonie
J121 Pneumonie způs.RS virem
© 2024 Číselník diagnóz a Farmaceutika